วันนี้ มาดูเรื่องราวของพวกเรา ก่อนวันเดินทางบ้างว่า เราทำอะไร เตรียมตัวกันอย่างไร นะครับ
พอดีว่าเป็นรีวิวที่เขียนไว้เพื่อจะเอาลงบล็อกของเรา ก็เลยอาจจะยืดเยื้อย หน่อยนะครับ

ประเทศนิวซีแลนด์ เดิมเคยตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศอังกฤษ โดยมีชนเผ่าพื้นเมืองเป็นชาวเมาลี     ซึ่งแต่เดิมนักเดินเรือชาวดัชท์มาเจอก่อน ก่อนที่ในภายหลังกับตันเจมส์ คุก นักเดินเรือชาวอังกฤษก็ได้เดินทางมาถึง ด้วยบังเอิญว่าคนที่มากับเรือของกับตันเจมส์คุก มีคนที่สามารถพูดจาสื่อสารด้วยภาษามาวรี ได้บ้าง ประกอบกับโดยพื้นฐานคนเมารีมีอัธยาศรัยที่ดี จึงได้ติดต่อทำมาค้าขายกันด้วยดี