วันฉัตรมงคล

วันฉัตรมงคล

วันฉัตรมงคลเป็นวันที่สำคัญยิ่งของปวงชนชาวไทย ตรงกับวันที่ 5 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เนื่องในวันฉัตรมงคล ปีนี้เวียนมาถึงอีกครั้งปวงชนชาวไทยทั้งหลายควรระลึกนึกถึงพระองค์ท่าน จึงขอนำเสนอเรื่องราวของวันสำคัญนี้มาฝากกันค่ะ

 

ความสำคัญของวันฉัตรมงคล

วันฉัตรมงคล เป็นวันที่น้อมรำลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จมหาภูมิพลอดุลยเดช  หลังจากที่ได้เสด็จขึ้นครองราชย์สมบัติ เป็นพระมหากษัตริย์ลำดับที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 ได้ทรงมีพระปฐมบรมราชโองการว่า  “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”

ดังนั้นในวันที่ 5 พฤษภาคมของทุกปี พสกนิกรชาวไทยได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมร่วมกันจัดงานพระราชพิธีฉลองพระเศวตฉัตรถวาย เพื่อระลึกถึงวันสำคัญของวันนี้

 

ความเป็นมาของพระราชพิธี

พระราชพิธีในวันฉัตรมงคลนั้น เกิดขึ้นครั้งแรกในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เมืองสยามสมัยนั้นไม่ได้มีพิธีการจัดงานมงคลใดๆ  และเนื่องในวันบรมราชาภิเษกของพระองค์ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2393 จึงทรงมีพระดำริว่า ควรจัดงานสมโภชพระมหาเศวตฉัตรขึ้น เพื่อเป็นมหามงคลแก่ราชสมบัติ และได้ทรงพระราชทานชื่อ พระราชพิธีนี้ว่า “ฉัตรมงคล” ในวันนั้นมีการนิมนต์พระสงฆ์มาเจริญพุทธมนต์และถวายภัตตาหาร  มีการเวียนเทียนสมโภชรอบพระมหาเศวตฉัตร โดยจัดงานที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท และพระที่นั่งไพศาลทักษิณ  ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ในวันพระบรมราชาภิเษก พระองค์จะทรงจัดงานวันฉัตรมงคลขึ้น แต่หากมีการจัดงานมงคลขึ้นในเดือน 12 ข้าราชบริพารจึงไม่มีคนใดเห็นด้วย พระองค์จึงทรงแก้ไขปัญหานี้โดยการออกพระราชบัญญัติสำหรับตระกูลขึ้น และให้ตราประทับนี้ตรงกับวันบรมราชาภิเษก  จึงไม่มีใครคัดค้านได้ งานวันฉัตรมงคลจึงตรงกับวันบรมราชาภิเษก ในพระราชพิธีนี้พระองค์ยังทรงจัดให้มีการสมโภชเครื่องราชูปโภคตามเดิม  ต่อมาในรัชสมัยของสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระราชพิธีวันฉัตรมงคล ได้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองราชสมบัติและได้มีการบำเพ็ญพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชทุกๆพระองค์อีกด้วย

 

กิจกรรมในวันฉัตรมงคล

–  ชาวไทยควรประดับธงชาติและธงสัญลักษณ์ไว้หน้าบ้านและสถานที่ราชการ

– ทำบุญตักบาตร ถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ ประกอบแต่คุณงามความดี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลน้อมรำลึกถึงพระ มหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

การเตรียมตัวเดินทาง  

เนื่องจากในวันหยุดวันฉัตรมงคล มีผู้คนเตรียมตัวเดินทางท่องเที่ยวกันเป็นจำนวนมาก ทั้งยังมีการเดินทางของนักท่องเที่ยวทั้ง ชาว ไทยและชาวต่างชาติ ดังนั้น หากเราไม่มีการเตรียมตัววางแผนการเดินทางล่วงหน้าจะทำให้เราพลาดโอกาสดีๆที่จะท่องเที่ยวเนื่องจากตั๋วเต็ม ที่พักเต็มได้เราจึงขอแนะนำวิธีการในการเตรียมตัวเดินทางดังนี้ค่ะ

1.วางแผนในการท่องเที่ยวว่าจะไปที่ไหน

2.เตรียมจองตั๋วที่พักและตั๋วโดยสารไป-กลับล่วงหน้า

3.เตรียมเช็คสภาพอากาศ (ในกรณีที่ไปต่างประเทศ)

4.จัดเตรียมสัมภาระให้พร้อมก่อนออกเดินทาง พร้อมแล้วไปเที่ยวกันค่ะ

ไหนๆก็เข้ามาในเว็บไซต์เราแล้ว ลองติดตามเกี่ยวกับข่าวและกิจกรรมอื่นดูสิคะ
อ่านบทความเกี่ยวกับข่าวอื่นๆหรือกิจกรรมต่างๆได้ที่นี่