วันเข้าพรรษา

วันเข้าพรรษา เป็นวันที่สำคัญอีกหนึ่งวันของศาสนาพุทธ  เป็นวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 โดยพุทธศาสนิกชนชาวไทย จะเข้าวัดทำบุญตักบาตร ฟังธรรม และมีการถวายหลอดไฟหรือเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน แด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อให้ท่านได้ใช้ตลอดระยะเวลา 3 เดือน ที่ท่านจำพรรษา และเป็นโอกาสดีที่ชายไทยที่เป็นชาวพุทธหากครบอายุ20 ปี จะนิยมอุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์เข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์

 

ความสำคัญของวันเข้าพรรษา

ในสมัยพุทธกาล  มีพระสงฆ์ได้ออกเดินทางเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา แม้แต่ช่วงฤดูฝนทำให้เดินไปเหยียบต้นข้าวหรือพืชไร่ของชาวบ้านจนอาจเกิดความเสียหายได้ อีกทั้งยังมีโอกาสเหยียบโดนสัตว์ตัวเล็กๆที่ออกหากินในช่วงฤดูฝนได้ พระพุทธเจ้าจึงทรงบัญญัติว่า ห้ามให้พระภิกษุสงฆ์นั้นเดินทางไปค้างแรมที่อื่นตลอดระยะเวลา 3 เดือน และเป็นช่วงที่พระภิกษุสงฆ์จะได้ปฏิบัติธรรม รวมทั้งศึกษาพระธรรมวินัยให้เข้าใจโดยถ่องแท้เพื่อโปรดญาติโยมให้เข้าใจในหลักธรรมของพระพุทธศาสนาจะได้นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

ในตอนเช้าของวันเข้าพรรษา จะมีการทำบุญตักบาตร ฟังธรรมะ ถวายเทียนพรรษา และถวายผ้าอาบน้ำฝนแด่พระภิกษุสงฆ์แล้ว ยังมีประเพณีที่น่าสนใจที่จะจัดในเทศกาลเข้าพรรษานั่นก็คือ “ประเพณีแห่เทียนพรรษา” เพราะในอดีตพระภิกษุสงฆ์จะต้องใช้เทียนในการอ่านหนังสือสวดมนต์ ศึกษาพระธรรมวินัย และศึกษาหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ชาวบ้านจึงพร้อมใจหล่อเทียนพรรษาขึ้นเพื่อจะได้นำมาถวายพระเพื่อให้ท่านได้ใช้งานตลอดพรรษานี้ แม้ว่าในปัจจุบันจะมีการถวายหลอดไฟกันมากขึ้น แต่ยังมีการหล่อเทียนพรรษาและประเพณีแห่เทียนพรรษายังมีขึ้นทุกปีเพื่อสืบสานขนมธรรมเนียมประเพณีไทยให้คงอยู่ต่อไป ซึ่งการหล่อเทียนพรรษานั้น ชาวบ้านจะนำเทียนมาหลอมรวมกัน แล้วแกะสลักเทียนให้เป็นรูปร่างที่สวยงาม และนำขึ้นรถแห่ โดยทำการแห่ไปรอบๆหมู่บ้าน หรือรอบๆตัวจังหวัด แล้วนำไปถวายวัด  ในปัจจุบันได้มีการประกวดเทียนพรรษาของแต่ละท้องถิ่นด้วย โดยที่แต่ละที่จะบอกเล่าเรื่องราวต่างๆผ่านงานแกะสลักเทียนโดยภูมิปัญญาชาวบ้าน วันเข้าพรรษาที่มีขบวนแห่จะมีคนมาร่วมในขบวนแห่เทียน มาการร่ายรำหน้าขบวนอย่างสวยงาม มีดนตรีประกอบให้เกิดความสนุกสนานและเร้าใจ อีกทั้งเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่สวยงาม มีนักท่องเที่ยวและชาวบ้านมารอดูขบวนแห่กันเป็นจำนวนมาก

เตรียมตัวในการเดินทาง

       วันหยุดเทศกาลนี้วันเข้าพรรษานี้ หลายๆคนเตรียมกล้องถ่ายรูปและเตรียมตัวพร้อมเพื่อที่จะไปชมประเพณีแห่เทียนของแต่ละจังหวัด ที่จัดขึ้นกันอย่างสวยงาม ชาวบ้านต่างช่วยกันสร้างสรรค์งานของท้องถิ่นให้ออกมาวิจิตรและงดงามมาก จนเลื่องลือไปถึงชาวต่างชาติ เมื่อถึงเทศกาลนี้มาถึงจะมาทั้งนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาร่วมชมขบวนแห่กันเป็นจำนวนมาก จนทำให้ที่พักและตั๋วโดยสารเต็ม  แต่ไม่ต้องกังวลใจไปค่ะ หากเรามีการเตรียมตัวอย่างดี มีการจองตั๋วที่พักและตั๋วโดยสารล่วงหน้าแล้วล่ะก็ เพียงเท่านี้เราก็จะไม่พลาดชมประเพณีแห่เทียนพรรษา ในวันเข้าพรรษาของจังหวัดที่เราอยากไปได้อย่างแน่นอน 1ปีมี1ครั้งเท่านั้น ต้องมีการวางแผนในการเดินทางนะคะ

 

ไหนๆก็เข้ามาในเว็บไซต์เราแล้ว ลองติดตามเกี่ยวกับข่าวและกิจกรรมอื่นดูสิคะ
อ่านบทความเกี่ยวกับข่าวอื่นๆหรือกิจกรรมต่างๆได้ที่นี่

 

Summary
รีวิววันที่
เรื่อง
เลิกเหล้า เข้าพรรษา
ผู้รีวิว
51star1star1star1star1star