วันช้างไทย

ช้างเป็นสัตว์แสนรู้ รูปร่างสูงใหญ่น่าเกรงขาม ที่อยู่คู่กับประเทศไทยมาช้านานจนถึงปัจจุบัน ช้างมีบทบาทสำคัญในการดำรงชีวิตของประชากรชาวไทยมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย แต่ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไป ทำให้บทบาทของช้างต่อการดำรงชีวิตของคนไทยเหินห่างกันมากขึ้น จนเกือบจะลืมไปแล้วว่าช้างเคยมีความสำคัญต่อประเทศไทยมากขนาดไหนรัฐบาลจึงอนุมัติให้สถาปนาวันช้างไทยขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2541 และกำหนดให้จัดกิจกรรมต่อเนื่องใน วันช้างไทย ทุกปี เพื่อให้ประชาชนร่วมอนุรักษ์และช่วยเหลือช้าง ให้เป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทยตลอดไป

ความสำคัญของช้างในอดีต

ช้างเป็นสัตว์ที่ฉลาด ฝึกฝนได้ และมีพละกำลังมหาศาล ในอดีตก่อนที่เราจะมีเครื่องจักรทุ่นแรงอย่างเช่นปัจจุบัน เราก็มีช้างเป็นเครื่องทุ่นแรงในการชักลากสิ่งของแทนแรงงานมนุษย์ มีช้างเป็นพาหนะในการเดินทางระยะไกล ๆ อีกทั้งช้างยังมีส่วนสำคัญในการปกป้องประเทศด้วยการรับใช้พระมหากษัตริย์ในศึกยุทธหัตถีให้ชนะสงครามเพื่อความสงบสุขเรียบร้อยของสยามประเทศในขณะนั้น

บทบาทของช้างในปัจจุบัน

ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไป เรามีเครื่องจักรเทคโนโลยีล้ำสมัย เราสามารถเคลื่อนย้ายวัตถุขนาดใหญ่ สามารถออกเดินทางไปได้ไกล ๆ โดยไม่ต้องใช้แรงงานช้างอีกต่อไป แต่เรายังคงพบเห็นช้างช่วยลากซุงในพื้นที่ที่เครื่องจักรเข้าไม่ถึงอยู่บ้าง จะเห็นว่าเครื่องจักรก็ไม่สามารถทดแทนบทบาทของช้างได้เสียทีเดียว บทบาทที่สำคัญในปัจจุบันของช้าง คือ เป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยในการโปรโมทการท่องเที่ยว ชาวต่างชาติชอบที่จะได้เห็นได้สัมผัสกับสัตว์คู่บ้านคู่เมืองอย่างใกล้ชิด

กิจกรรมวันช้างไทย

          ในวันช้างไทย ตามปางช้างต่าง ๆ มีการแสดงความสามารถของช้าง จัดอาหารมื้อพิเศษเพื่อเลี้ยงช้าง ทำบุญให้ช้าง จัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องช้าง เสวนาเรื่องการร่วมอนุรักษ์ช้างไทย โดยเป็นกิจกรรมที่ให้ความรู้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ทำให้ครอบครัวสามารถทำกิจกรรมร่วมกันในวันช้างไทยได้

การวางแผนท่องเที่ยวในวันช้างไทย

          ควรตรวจสอบเวลาจัดกิจกรรม ในวันช้างไทย สำหรับปางช้างที่ต้องการไปท่องเที่ยว เพราะอาจมีกิจกรรมพิเศษตลอดทั้งวัน ซึ่งส่งผลต่อรอบเวลาการแสดงปกติของปางช้างนั้น ๆ อีกทั้งควรจองโรงแรมที่พักตั้งแต่เนิ่น ๆ เพราะกิจกรรมพิเศษที่จัดขึ้น ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นจำนวนมาก

          ถึงแม้บทบาทของช้างที่มีต่อประเทศไทยได้เปลี่ยนไปตามยุคสมัย แตกต่างจากบทบาทช้างในอดีตอย่างสิ้นเชิง วันช้างไทยทำให้คนไทยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการช่วยกันปกป้องให้ช้างไม่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ในทางที่ผิด อีกทั้งยังส่งเสริมให้มีความเป็นอยู่ที่เหมาะสมและปลอดภัย เพราะเรื่องเหล่านี้ไม่สามารถบริหารจัดการจากองค์กรใดองค์กรหนึ่งได้เพียงฝ่ายเดียว ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากคนไทยทุกคนด้วย

ไหนๆก็เข้ามาในเว็บไซต์เราแล้ว ลองติดตามเกี่ยวกับข่าวและกิจกรรมอื่นดูสิคะ
อ่านบทความเกี่ยวกับข่าวอื่นๆหรือกิจกรรมต่างๆได้ที่นี่
Summary
รีวิววันที่
เรื่อง
วันช้างไทย อนุรักษ์ช้างไว้ให้อยู่คู่คนไทยตลอดไป มาร่วมกันอนุรักษ์ช้าง ดูแลช้างกันนะคะ
ผู้รีวิว
41star1star1star1stargray