วันรัฐธรรมนูญ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย คือ กฎหมายสูงสุดที่ใช้ปกครองและบริหารประเทศไทยให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย รัฐธรรมนูญสามารถเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับสถานการณ์บ้านเมืองและยุคสมัยได้ ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญมาแล้วทั้งสิ้น 19 ฉบับในปัจจุบันประเทศไทยใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ซึ่งเป็นฉบับที่ 20 ในการบริหารปกครองประเทศ โดยมีการประกาศใช้เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2560 เป็นต้นมา การรำลึกถึงวันที่ใช้รัฐธรรมนูญฉบับแรกแห่งราชอาณาจักรสยาม ทำให้รู้ว่าประเทศไทยของเราผ่านเหตุการณ์สำคัญ ๆ ทางการเมืองมาแล้วมากมาย วันรัฐธรรมนูญจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อปวงชนชาวไทยไม่แพ้วันสำคัญอื่น ๆ อีกทั้งรัฐบาลได้กำหนดให้วันรัฐธรรมนูญเป็นวันหยุดราชการ เพื่อให้เราร่วมรำลึกถึงวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศไทย

ประวัติความเป็นมา

วันรัฐธรรมนูญตรงกับวันที่ 10 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันที่ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ที่ทรงพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับถาวรฉบับแรกแห่งราชอาณาจักรสยามไว้เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2475 หลังจากมีเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตย ซึ่งถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของระบอบการปกครองของประเทศไทย

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

ในวันรัฐธรรมนูญ ข้าราชการและพลเรือน ร่วมวางพามพุ่มดอกไม้เพื่อแสดงความน้อมรำลึกต่อหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณหน้าอาคารรัฐสภา อีกทั้งมีการจัดนิทรรศการเผยแพร่ประวัติความเป็นมา การเสวนา การให้ความรู้ เกี่ยวกับกฎหมายการปกครองประเทศ ให้แก่ประชาชน นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ได้เข้าใจถึงความสำคัญของเรื่องการบ้านการเมืองอีกด้วย

การวางแผนเดินทาง

วันรัฐธรรมนูญปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม ทำให้วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม เป็นวันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ หากใครที่วางแผนวันหยุดยาวมาตั้งแต่วันพ่อแห่งชาติ ก็จะมีวันหยุดต่อเนื่องถึง 7 วันเลยทีเดียว เป็นที่แน่นอนว่ามีผู้ที่ต้องการออกเดินทางท่องเที่ยวตามต่างจังหวัดเป็นจำนวนมาก ดังนั้น ควรวางแผนการเดินทาง จองตั๋วเครื่องบิน บัตรโดยสาร และทำการจองที่พักตั้งแต่เนิ่น ๆ เพื่อความสบายใจในการเดินทางจะได้ท่องเที่ยวอย่างไร้กังวล

เดือนธันวาคมของทุกปี มีวันสำคัญ ๆ ต่อประเทศไทยหลายวัน อีกทั้งเป็นช่วงที่เราสามารถมีวันหยุดต่อเนื่องได้มากกว่าช่วงอื่น ๆ ของปี ไม่แปลกที่จะถือว่าเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขของคนทำงาน การเดินทางท่องเที่ยวพักผ่อนเป็นการให้รางวัลชีวิต นอกจากการให้รางวัลตัวเองแล้ว ก็ควรที่จะศึกษาประวัติศาสตร์ชาติไทยรวมถึงระบอบการปกครองในสมัยต่าง ๆ ไว้เป็นความรู้รอบตัว เพื่อจะได้ไม่ลืมว่าประเทศไทยของเรา มีประวัติความเป็นมาช้านานหลายยุคหลายสมัย กว่าจะมาเป็นประเทศไทยที่เจริญรุ่งเรืองแบบนี้ได้ เพราะเรามีบรรพบุรุษที่เสียสละทำหน้าที่พัฒนาประเทศให้เราได้อยู่อาศัยกันอย่างเช่นทุกวันนี้

ไหนๆก็เข้ามาในเว็บไซต์เราแล้ว ลองติดตามเกี่ยวกับข่าวและกิจกรรมอื่นดูสิคะ
อ่านบทความเกี่ยวกับข่าวอื่นๆหรือกิจกรรมต่างๆได้ที่นี่

 

Summary
รีวิววันที่
เรื่อง
จุดปลี่ยนการปกครองของไทย ที่ไม่ควรลืม
ผู้รีวิว
51star1star1star1star1star