ทำพาสปอร์ตที่ไหน

ในสมัยนี้ การเดินทางไปต่างประเทศ เป็นเรื่องที่สามารถทำได้ง่ายขึ้นมาก ทำพาสปอร์ตที่ไหน ก็สะดวกขึ้นด้วยเช่นกัน เพราะเป็นยุคของ IT เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันนั่นเอง หนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตนั้น คือสิ่งสำคัญมากในการใช้ชีวิตในต่างประเทศ เพราะใช้แทนบัตรประชาชน ท่านใดที่ยังไม่เคยทำ อาจจะยังมีข้อสงสัยว่า มีขั้นตอนอย่างไร เอกสารที่ต้องใช้มีอะไรบ้าง เสียค่าธรรมเนียมหรือไม่ แพงหรือเปล่า ถ้าเตรียมตัวและรู้ก่อน ไปทำพาสปอร์ตที่ไหน ก็ไม่มีสะดุดแน่นอน แค่เพียงเตรียมตัวให้พร้อม เอกสารครบ ก็สามารถจบได้ในที่เดียว เพื่อให้คุณเดินทางไปทำพาสปอร์ตอย่างมั่นใจ ควรรู้ก่อนใครว่าต้องเตรียมอะไรและไปได้ที่ไหนบ้าง

ทำพาสปอร์ตที่ไหน ก็ไม่มีล่าช้าหรือสะดุด ตามวิธีการและขั้นตอนดังนี้

  1. เมื่อเตรียมเอกสารตามที่กำหนดทุกอย่าง ครบถ้วนแล้ว ก็สามารถเดินทางไปยังกรมการกงสุล มีวิธีการยื่นคำขอดังนี้
  • รับบัตรคิวก่อน เพื่อความมีระเบียบวินัย ไม่แย่งกัน เมื่อถึงคิวก็ยื่นบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมเอกสารหลักฐานอื่น เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ- สกุล ทะเบียนสมรส เป็นต้น
  • เจ้าหน้าที่จะทำการ วัดส่วนสูง พิมพ์ลายพิมพ์นิ้วมือนิ้วชี้ซ้าย และนิ้วชี้ขวาด้วยเครื่องสแกนเนอร์ และถ่ายรูปใบหน้า ควรจัดการกับใบหน้าให้ดูดี น่าเชื่อถือก็จะดีไม่น้อยเลยทีเดียว
  • ชำระค่าธรรมเนียม 1,000 บาท รับใบเสร็จรับเงิน และรับใบนัดรับเล่มตามวันที่ และอย่าลืม หากมีความประสงค์ที่จะขอรับเล่มทางไปรษณีย์ ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ด้วยนะ พร้อมจ่ายค่าธรรมเนียมตามที่กำหนด
  1. รับเอกสารการ ทำพาสปอร์ตที่ไหน สำหรับการรับเล่มของหนังสือเดินทาง (passport)นั้น จะมีระยะเวลาในการออกเอกสาร ขึ้นอยู่กับสถานที่ ที่กรมการกงสุลหรือสาขา ประมาณ 2 วันทำการ ถ้าหากจัดส่งตามไปรษณีย์ประมาณ 5 วันทำการ
  2. ทำพาสสปอร์ตล่วงหน้า คุณก็สามารถทำได้ โดยการจองคิวล่วงหน้า โดยคุณสามารถเลือกวันเวลา และสาขาที่จะเข้าไปทำพาสปอร์ตได้ ที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ตามวิธีการและเงื่อนไขที่ได้กำหนดเอาไว้
  3. ทำพาสปอร์ตที่ไหน หากเป็นกรณีเร่งด่วน ต้องยื่นคำร้องและชำระเงินเพื่อขอรับเล่มได้ในวันเดียวกันที่ฝ่ายจ่ายเล่ม กรมการกงสุล หรือ รับเล่มในวันทำการถัดไป โดยสามารถสอบถามรายละเอียดก่อนได้ที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

ทำพาสปอร์ตที่ไหน ก็สะดวกได้ทั่วไทย ทั้งภาคกลาง เหนือ ใต้ ออก ตก ที่ไหนก็รวดเร็วฉับไว เพราะเป็นยุคสมัย IT เพียงเตรียมตัวพร้อม เอกสารครบ ก็สามารถจบได้ในที่เดียว นอกจากหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตแล้ว อย่างลืมเอกสารสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือ กรมธรรม์ประกันการเดินทางต่างประเทศ เพื่อความมั่นใจว่ามีความคุ้มครองและให้ความสะดวกเรื่องการทำวีซ่าแน่นอน โดยเลือกกรมธรรม์จาก ซิกน่า ( Cigna )ประกันการเดินทางต่างประเทศ ไร้กังวลและเลือกความคุ้มครองได้ตามใจคุณ https://www.cigna.co.th/our-plans/travel-insurance