ขอ วีซ่า เยอรมัน ไม่อยากอย่างที่คิด ถ้าทำตามที่เราบอก

ทำการบ้านให้ดี เตรียมตัวให้พร้อม การยื่น ขอ วีซ่า เยอรมัน ไม่ได้ยากอย่างที่คิด

เยอรมันนับเป็นหนึ่งในประเทศยอดนิยมของประเทศโซนยุโรป ที่เป็นปลายทางในฝันของหลาย ๆ คน ด้วยมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย แต่ก่อนที่จะไปได้ ต้องมีวีซ่าเป็นใบเบิกทางเสียก่อน จัดแจงเตรียมตัวและเอกสารให้พร้อม การ ขอ วีซ่า เยอรมัน ที่ว่ายาก ๆ โหด ๆ นั้น จริง ๆ แล้ว หากเตรียมเอกสารพร้อม แพลนเดินทางอย่างดี ก็ถือว่าก้าวขาเข้าไปเยอรมันได้สำเร็จแล้วก้าวหนึ่ง ที่เหลือก็คือการตอบคำถามกับเจ้าหน้าที่ให้ได้ครบถ้วนในวันสัมภาษณ์


ใบเบิกทางสู่ยุโรป

วีซ่าเชงเก้นคือใบเบิกทางให้สามารถใช้เดินทางไปเที่ยวยุโรปได้ และหากต้องการเดินทางเที่ยวเยอรมันโดยเฉพาะ การยื่นคำร้องขอวีซ่าเยอรมันจะกระทำได้ เมื่อประสงค์จะเดินทางไปพำนักในประเทศเยอรมนีเท่านั้น หรือเดินทางไปพำนักในประเทศเชงเก้นอื่น ๆ ด้วย แต่ต้องมีระยะเวลาพำนักในประเทศเยอรมนีนานกว่าประเทศอื่น ๆ

ขอ วีซ่า เยอรมัน พาสปอร์ต

หรือกรณีที่มีระยะเวลาพำนักในแต่ละประเทศเท่ากัน ประเทศเยอรมนีต้องเป็นประเทศแรกในกลุ่มประเทศเชงเก้นที่จะเดินทางเข้าไปถึง โดยการ ขอ วีซ่า เยอรมัน มีอยู่ 3 ประเภทคือ วีซ่าเพื่อการเยี่ยมเยียน วีซ่าเพื่อการติดต่อทางธุรกิจ วีซ่าเพื่อการท่องเที่ยว ซึ่งไม่ว่าจะเป็นวีซ่าประเภทใด ต้องเตรียมเอกสารและไปยื่นขอวีซ่าที่สถานเอกอัครราชทูตเยอรมนีประจำประเทศไทย

เอกสารเพื่อการยื่นขอวีซ่าเยอรมัน ในกรณีเพื่อการท่องเที่ยวมี พาสปอร์ตตัวจริง พร้อมสำเนาหน้าพาสปอร์ต หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล รูปถ่ายแบบไบโอเมตริก แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าเชงเก้น ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ต้องรวมการคุ้มครองเรื่องการนำตัวส่งกลับประเทศในกรณีเจ็บป่วยด้วย อย่างเช่นของซิกน่าประกันภัย เพราะมีทุกความคุ้มครองให้ครบ มั่นใจได้ว่าแม้จะมีค่าใช้จ่ายในด้านค่ารักษาพยาบาลต่าง ๆ จะมีทางซิกน่าประกันภัยรับผิดชอบเรื่องนี้ให้ ไม่ต้องสำรองจ่าย

หากยื่นไม่ผ่านยินดีคืนค่าเบี้ย 100% กรณียื่นวีซ่าสำหรับผู้เยาว์ ที่ไม่ได้เดินทางพร้อมกับผู้มีอำนาจปกครองตามกฎหมาย ให้ใช้เอกสารคือ สูติบัตร หลักฐานอำนาจปกครองบุตร หลักฐานยืนยันการจองโรงแรมหรือที่พัก หลักฐานการทำงาน สมุดบัญชีเงินฝาก หลักฐานการถือครองอสังหาริมทรัพย์ ทะเบียนสมรส สูติบัตรของบุตร


ต้องยื่นขอวีซ่าเมื่อไร ?

ในช่วงเวลาปกติควรเตรียมยื่นขอวีซ่าเชงเก้นอย่างน้อย 14 วันก่อนวันเดินทาง ยื่นขอวีซ่าเยอรมันล่วงหน้าได้ไม่เกิน 3 เดือน ก่อนการเดินทาง ในช่วงเดือนมีนาคม/เมษายน/พฤษภาคม และ กันยายน/ตุลาคม ซึ่งเป็นช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว ควรวางแผนเดินทางและเตรียมการล่วงหน้าให้ดี ซึ่งสามารถนัดขอยื่นวีซ่าทางระบบออนไลน์ได้ล่วงหน้า 2 เดือน เตรียมเอกสารดังที่กล่าวข้างต้นให้ครบ

ขอ วีซ่า เยอรมัน ประกันการเดินทาง

จากนั้นก็ทำการจัดเรียงเอกสาร โดยเตรียมสำเนา 1 ชุด จากนั้นก็เข้าไปนัดวันเพื่อยื่นขอ วีซ่า เยอรมัน ได้ที่เว็บไซต์ของสถานทูตโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ อย่าลืมเตรียมค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า จะเลือกรับพาสปอร์ตคืนด้วยตัวเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ก็ได้ สำหรับการพิจารณาวีซ่าจะอยู่ที่ประมาณ 1 สัปดาห์ ยื่นเสร็จก็รอลุ้นผลได้เลย ซึ่งถ้าเตรียมเอกสารครบ ตอบคำถามกับเจ้าหน้าที่ได้ ก็ไม่ต้องกังวลเพราะส่วนใหญ่จะได้รับวีซ่าผ่านทั้งหมด