เอกสาร ขอ วีซ่า เช ง เก้ น วิธีเตรียมตัวให้ผ่าน

เอกสาร ขอ วีซ่า เช ง เก้ น ต้องทำให้ผ่านก่อนเที่ยวเพราะมันสำคัญที่สุด

ทัวร์ยุโรปเป็นความใฝ่ฝันและจุดหมายปลายทางของหลาย ๆ คนที่ต้องไปเยือนซักครั้งในชีวิต ก่อนอื่นต้องมาทำความรู้จักกับเจ้าวีซ่าเชงเก้นซะก่อน การทำวีซ่าเพื่อเดินทางเที่ยวยุโรปก่อน ซึ่งมีชื่อว่า Schengen Visa ที่อนุญาตให้คนจากประเทศนอกกลุ่มเชงเก้น สามารถเดินทางระหว่างประเทศเชงเก้นได้ โดยปัจจุบัน เขตเชงเก้นประกอบด้วยประเทศในยุโรป 26 ประเทศ ได้แก่ 22 ประเทศที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรป และอีก 4 ประเทศนอกสหภาพยุโรป ซึ่งหลักในการขอวีซ่าเชงเก้น สามารถอธิบายให้เข้าใจโดยง่ายคือ ถ้าจะเดินทางไปประเทศเชงเก้นใด ก็ไปยื่น เอกสาร ขอ วีซ่า เช ง เก้ น ได้ที่สถานทูตของประเทศนั้น ๆ ได้เลย


หรือเมื่อมีการเที่ยวยุโรปมากกว่า 1 ประเทศ กรณีเดินทางเข้ากลุ่มประเทศเชงเก้น แล้วมีระยะเวลาในการพำนักในแต่ละประเทศไม่เท่ากัน ให้ยื่นเอกสารขอวีซ่าเชงเก้นกับประเทศที่อยู่พำนักนานที่สุด และอีกกรณีหนึ่งคือ เดินทางไปยังประเทศเชงเก้นและมีระยะเวลาพำนักเท่ากัน ให้ยึดหลักยื่นเอกสารขอวีซ่าเชงเก้นประเทศแรกที่เดินทางไปถึง

เอกสารขอวีซ่าเชงเก้น พาสปอร์ต

วีซ่าเชงเก้น เป็นวีซ่าที่ใช้สำหรับการเดินทางระยะสั้น ไม่เกิน 90 วัน ขอล่วงหน้าได้ไม่เกิน 3 เดือน โดยส่วนใหญ่จะได้รับการพิจารณาวีซ่าอาจใช้เวลาถึง 15 วัน บางกรณีอาจขยายเวลาเป็น 30 วันและในกรณีพิเศษเป็นเวลา 60 วัน โดยสามารถยื่นคำร้องล่วงหน้าได้ไม่เกิน 90 วัน

เนื่องจากปกติแล้วต้องใช้เวลาในการนัดหมาย 2 สัปดาห์และอีก 15 วันของการดำเนินการวีซ่า ซึ่งรวมแล้วเกือบ 1 เดือน ต้องมายื่นคำร้องขอวีซ่าด้วยตัวเองเท่านั้น เนื่องจากประเทศในกลุ่มเชงเก้นมีการใช้ระบบสแกนลายนิ้วมือเพื่อจำแนกคุณลักษณะและระบุลายนิ้วมือทั้ง 10 นิ้วเพื่อเก็บเป็นข้อมูลที่สามารถนำมาใช้ได้ภายใน 5 ปี ระยะเวลาในการยื่นคำร้อง โดยจะต้องยื่นเอกสารขอวีซ่าเชงเก้นอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง

แบบฟอร์ม เอกสาร ขอ วีซ่า เช ง เก้ น สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซด์ทางสถานฑูต กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน เตรียมพาสปอร์ต พร้อมสำเนาและทุกหน้าที่มีตราประทับ รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว ประกันการเดินทางสำคัญมาก ถ้าไม่มีไม่อนุมัติ โดยตอนซื้อต้องระบุประเทศให้ครอบคลุมทั้งหมดตั้งแต่ระยะเวลาวันบินไปกลับ ต้องมีวงเงินประกันที่คุ้มครองทั้งค่าพยาบาล หรือประกันอื่น ๆ ไม่น้อยกว่า 1,500,000 บาท


ขอแนะนำประกันการเดินทางของซิกน่าประกันภัย ที่มีตั้งแต่ช่วยวางแผนการเดินทาง สายด่วน 24 ชั่วโมง หากเกิดเรื่องไม่คาดฝัน มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลก็ไม่ต้องตกอกตกใจว่าเงินจะไม่พอสำรองจ่าย เพราะมีซิกน่าประกันภัย ก็คือมีความคุ้มครองที่ครอบคลุมให้ ดูแลตลอดการเดินทาง  รวมถึงราคาที่สบายกระเป๋า แถมถ้าขอวีซ่าไม่ผ่าน คืนเงินเต็มจำนวนอีกด้วย คุ้มและแฟร์กว่านี้ไม่มีอีกแล้ว

เอกสารขอวีซ่าเชงเก้น ประกันการเดินทาง

ตั๋วเครื่องบิน แผนการเดินทางฉบับย่อ หลักฐานการจองที่พัก เอกสารรับรองการทำงาน สลิปเงินเดือน Statement ทำการนัดหมายกับทางสถานฑูตให้เรียบร้อย ใบปะหน้า เรียบเรียงวัตถุประสงค์และใจความสำคัญ ที่เหลือก็ความพร้อมในการสัมภาษณ์ เอกสารทางการเงิน เอกสารอื่น ๆ ที่จำเป็นเช่นสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสูติบัตร เป็นต้น แต่ทั้งนี้ เอกสาร ขอ วีซ่า เช ง เก้ น จำเป็นโดยหลัก ๆ แล้วตามสถานฑูตก็เตรียมตามนี้ได้เลย