เอกสาร ขอ วีซ่า เช ง เก้ น

เอกสาร ขอ วีซ่า เช ง เก้ น อย่างไรสบายใจเที่ยวยุโรป

วีซ่าเชงเก้น (Shengen) เป็นวีซ่าสำหรับกลุ่มประเทศในโซนยุโรป ที่คุณสามารถเดินทางท่องเที่ยวข้ามแดนไปได้เลย โดยที่ไม่จำเป็นต้องขอเข้าประเทศในทุก ๆ ประเทศที่ไป ระหว่าง 26 ประเทศที่ต้องใช้วีซ่าเชงเก้นนี้ วันนี้เราจึงมีขั้นตอนการยื่น เอกสาร ขอ วีซ่า เช ง เก้ น อย่างไรให้สบายใจเมื่อจะไปเที่ยวยุโรปมาฝากกัน สำหรับสิ่งแรกที่ต้องคำนึงถึงเลยคือจุดหมายปลายทางและการพำนักเพื่อการท่องเที่ยวของเรานั้น กรณีที่มีประเทศที่เดินทางนานกว่าประเทศอื่น ๆ 1 ประเทศ แนะนำว่าให้ยื่นขอกับสถานฑูตของประเทศที่เราจะพำนักนานที่สุด


ต่อมาสิ่งที่สำคัญที่สุดต่อการยื่นขอวีซ่าเชงเก้น นั้นก็คือ เอกสารขอวีซ่าเชงเก้น ที่ท่านต้องใส่ใจรายละเอียด จัดเตรียมให้รอบครอบและครอบคลุมเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่ได้กำหนด ดังนี้

เอกสาร ขอ วีซ่า เช ง เก้ น

1.แบบฟอร์มคำร้องเอกสารขอวีซ่าเชงเก้น คุณสามารถโหลดแบบฟอร์มออกจากเว็ปไซต์ของสถานทูตในประเทศที่คุณจะไปเป็นหลัก  หรือกรอกข้อมูลในระบบออนไลน์แล้วพิมพ์ออกมา สำหรับสถานทูต หรือตัวแทนในการให้ข้อมูล และรับคำร้องในการยื่นวีซ่านั้น ควรยื่นไม่เกิน 3 เดือนก่อนเดินทาง และไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง

2.สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน แนะนำว่าในส่วนนี้ให้เตรียมสำรองไว้เผื่อทางการสถานฑูตได้เรียกดูประกอบกับเอกสารขอวีซ่าเชงเก้นอื่น ๆ

3. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 2 รูป หากเป็นร้านที่ให้บริการอย่างมืออาชีพ ท่านสามารถบอกทางร้านได้เลยว่าจะใช้เพื่อประกอบเอกสารขอวีซ่าเชงเก้น

4. หนังสือเดินทาง (Passport) สิ่งสำคัญสุดสำหรับการเดินทางออกนอกประเทศ แนะนำว่าควรมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับกันไปจนถึงวันที่ออกจากประเทศเชงเก้นเลย


5. หนังสือรับรองจากธนาคาร หรือเอกสารที่แสดงถึงรายได้ของผู้ขอวีซ่าช่วง 6 เดือนย้อนหลัง

6.รวบรวมสำเนาเอกสารการจองที่พัก และตั๋วโดยสาร ไม่ว่าจะเป็น เครื่องบิน รถไฟ รายละเอียดการจองโรงแรม ฯลฯ ใช้แค่หลักฐานการจองก็พอ ควรใช้บัตรเครดิตจองหรือใช้บริการการจองที่สามารถขอเงินคืนได้ แนะนำว่าอย่าเพิ่งซื้อก่อนได้วีซ่า เผื่อมีการเปลี่ยนแปลง

เอกสาร ขอ วีซ่า เช ง เก้ น ยุโรป

7. รายละเอียดแผนการเดินทาง ควรสรุปเป็นแผนการเดินทางฉบับย่อ และรายละเอียดเล็กๆน้อยอย่างโรงแรมและกำหนดการเข้าพัก รวมไปถึงการเข้าออกในประเทศต่าง ๆ หากจำได้และสามารถตอบกับเจ้าหน้าที่ได้จะดีมากเพราะอีกหนึ่งเอกสารขอวีซ่าเชงเก้นที่สำคัญ

8. หนังสือรับรองการทำงาน เป็นภาษาอังกฤษ และเอกสารควรมีอายุไม่เกิน 1 เดือน

9. กรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางที่เชื่อถือได้ และตรงตามเงื่อนไขที่สถานทูตได้กำหนดไว้ อย่างเช่นกรมธรรม์ของซิกน่าทุกแผนสามารถใช้ยื่น เป็น เอกสารขอวีซ่าเชงเก้น ได้อย่างมันใจมั่นใจ เพราะได้รับการรับรองคุ้มค่าและตรงตามเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้อย่างแน่นอน และหากยื่นไม่ผ่านยินดีคืนค่าเบี้ย 100% นอกจากจะตรงตามเงื่อนไขดีอย่าง การคุ้มครองทันทีตั้งแต่ก้าวเท้าออกจากบ้าน และไม่ต้องสำรองจ่ายแล้ว ประกันการเดินทางของซิกน่ายังมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์ทั่วโลก ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งปีทั้ง 365 วันกันเลยทีเดียว