ขอ วีซ่า เยอรมัน

ขอ วีซ่า เยอรมัน ทำการบ้านให้ดี เตรียมตัวให้พร้อมแล้วรึยัง ?

เยอรมันนับเป็นหนึ่งในประเทศยอดนิยมของประเทศโซนยุโรป ที่เป็นปลายทางในฝันของหลาย ๆ คน  เพราะมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย แต่ก่อนที่จะไปได้ ก็จำเป็นต้องมีวีซ่าเสียก่อนถึงจะไปได้ แต่การจัดแจงเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการ ขอ วีซ่า เยอรมัน ที่ว่ายากนั้น จริง ๆ แล้ว หากเราเตรียมเอกสารพร้อม แพลนเดินทางอย่างดี ก็ถือว่าก้าวขาเข้าไปเยอรมันได้สำเร็จแล้วก้าวหนึ่ง ที่เหลือก็คือการตอบคำถามกับเจ้าหน้าที่ให้ได้ครบถ้วนในวันสัมภาษณ์นั้นเองค่ะ


ขอ วีซ่า เยอรมัน อย่างไรให้ผ่าน เตรียมตัวอย่างไร

วีซ่าเชงเก้นคือใบเบิกทางให้สามารถใช้เดินทางไปเที่ยวยุโรปได้ และหากต้องการเดินทางเที่ยวเยอรมันโดยเฉพาะ การยื่นคำร้อง ขอ วีซ่า เยอรมันจะกระทำได้ เมื่อประสงค์จะเดินทางไปพำนักในประเทศเยอรมนีเท่านั้น หรือถ้าหากเราเดินทางไปพำนักในประเทศเชงเก้นอื่น ๆ ด้วย ก็ต้องมีระยะเวลาพำนักในประเทศเยอรมนีนานกว่าประเทศอื่น ๆ ต้องไม่ลืมเรื่องเงื่อนไขนี้ หรือกรณีที่มีระยะเวลาพำนักในแต่ละประเทศเท่ากัน ประเทศเยอรมนีต้องเป็นประเทศแรกในกลุ่มประเทศเชงเก้นที่จะเดินทางเข้าไปถึง โดยการขอ วีซ่า เยอรมัน มีอยู่ 3 ประเภทคือ วีซ่าเพื่อการเยี่ยมเยียน วีซ่าเพื่อการติดต่อทางธุรกิจ วีซ่าเพื่อการท่องเที่ยว ซึ่งไม่ว่าจะเป็นวีซ่าประเภทใด ต้องเตรียมเอกสารและไปยื่นขอวีซ่าที่สถานเอกอัครราชทูตเยอรมนีประจำประเทศไทย

เอกสารเพื่อการยื่นขอวีซ่าเยอรมันในกรณีเพื่อการท่องเที่ยวมีดังนี้

  • พาสปอร์ตตัวจริง พร้อมสำเนาหน้าพาสปอร์ต
  • หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล
  • รูปถ่ายแบบไบโอเมตริก
  • แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าเชงเก้น
  • ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ต้องรวมการคุ้มครองเรื่องการนำตัวส่งกลับประเทศในกรณีเจ็บป่วยด้วย อย่างเช่นของซิกน่าประกันภัย เพราะมีทุกความคุ้มครองให้ครบ มั่นใจได้ว่าแม้จะมีค่าใช้จ่ายในด้านค่ารักษาพยาบาลต่าง ๆ จะมีทางซิกน่าประกันภัยรับผิดชอบเรื่องนี้ให้ ไม่ต้องสำรองจ่าย หากยื่นไม่ผ่านยินดีคืนค่าเบี้ย 100% กรณียื่นวีซ่าสำหรับผู้เยาว์ ที่ไม่ได้เดินทางพร้อมกับผู้มีอำนาจปกครองตามกฎหมาย ให้ใช้เอกสารคือ สูติบัตร หลักฐานอำนาจปกครองบุตร หลักฐานยืนยันการจองโรงแรมหรือที่พัก หลักฐานการทำงาน สมุดบัญชีเงินฝาก หลักฐานการถือครองอสังหาริมทรัพย์ ทะเบียนสมรส สูติบัตรของบุตร

ในช่วงเวลาปกติควรเตรียมยื่นขอวีซ่าเชงเก้นอย่างน้อย 14 วันก่อนวันเดินทาง ยื่นขอวีซ่าเยอรมันล่วงหน้าได้ไม่เกิน 3 เดือน ก่อนการเดินทาง ในช่วงเดือนมีนาคม/เมษายน/พฤษภาคม และ กันยายน/ตุลาคม ซึ่งเป็นช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว ควรวางแผนเดินทางและเตรียมการล่วงหน้าให้ดี ซึ่งสามารถนัดขอยื่นวีซ่าทางระบบออนไลน์ได้ล่วงหน้า 2 เดือน ดังนั้นขอแนะนำให้ขอเผื่อไว้ก่อนดีกว่าค่ะ ถ้าไปขอก่อนไปจริงแบบเฉียดฉิวก็จะมานั่งเครียดเปล่า ๆ

ขอ วีซ่า เยอรมัน ปลอดภัย อุ่นใจ ด้วยประกันการเดินทาง

เตรียมเอกสารดังที่กล่าวข้างต้นให้ครบ จากนั้นก็ทำการจัดเรียงเอกสาร โดยเตรียมสำเนา 1 ชุด จากนั้นก็เข้าไปนัดวันเพื่อยื่นขอวีซ่าเยอรมันด้ที่เว็บไซต์ของสถานทูตโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ อย่าลืมเตรียมค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า จะเลือกรับพาสปอร์ตคืนด้วยตัวเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ก็ได้ สำหรับการพิจารณาวีซ่าจะอยู่ที่ประมาณ 1 สัปดาห์ ยื่นเสร็จก็รอลุ้นผลได้เลย ซึ่งถ้าเตรียมเอกสารครบ ตอบคำถามกับเจ้าหน้าที่ได้ ก็ไม่ต้องกังวลเพราะส่วนใหญ่จะได้รับวีซ่าผ่านทั้งหมด