ขอวีซ่ายุโรป ต้องมีเงินในบัญชีเท่าไหร่ มาดูกันเลย

ทุกครั้งที่มีการเดินทางไปต่างประเทศ ในแถบยุโรป คุณคงต้องคิดถึงเรื่องการ ขอวีซ่ายุโรป ต้องมีเงินในบัญชี เท่าไหร่ เพราะว่าสมุดบัญชีเงินฝากจะเป็นอีกหนึ่งหลักฐาน ซึ่งแสดงรายได้ และเงินเดือนของคุณ หลังจากผ่านขั้นตอนการลงทะเบียนในใบคำร้องและอย่าลืมในวันที่มีการนัดสัมภาษณ์ คุณต้องนำสมุดบัญชีตัวจริงไปยื่นเพื่อประกอบการสัมภาษณ์ด้วย เพราะว่าความน่าเชื่อถือทางการเงินนั้นจะเป็นการรับรองที่ให้ความมั่นใจกับทางประเทศที่คุณกำลังจะเดินทางเข้าไปนั่นเอง เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาต่าง ๆ ตั้งแต่การลักเล็กขโมยน้อยไปจนถึงเรื่องการก่ออาชญากรรม ดังนั้นจึงต้องทราบว่าขอวีซ่ายุโรป ต้องมีเงินในบัญชีเท่าไหร่ ถึงจะทำให้ผ่านได้แบบฉลุย พอ ๆ กับหลักฐานอื่น ๆ

ขอวีซ่ายุโรป ต้องมีเงินในบัญชีเท่าไหร่ เป็นสิ่งที่คุณควรทำความเข้าใจก่อนการเดินทางไปในประเทศยุโรป ในการท่องเที่ยวกลุ่มประเทศที่มีวีซ่าเชงเก้น

  • ถ้าหากคุณออกค่าใช้จ่ายเอง สำเนาสมุดบัญชี หรือ Statement บัญชีออมทรัพย์ส่วนตัวของผู้เดินทาง ย้อนหลัง 6 เดือน เพียงพอต่อการยื่นขอวีซ่าแน่นอน
  • หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน ซึ่งออกจากทางธนาคาร จะต้องสะกดชื่อให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต ต้องมีตราประทับ และลายเซ็นจากธนาคาร หรือว่าทางสถานทูตอาจขอดูสมุดเงินฝากเล่มจริงของคุณก็ได้เช่นกัน
  • ถ้าหากคุณไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง จะต้องมีบุคคลที่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายได้ โดยจะต้องเป็น พ่อ แม่ พี่น้องที่มีสายเลือดเดียวกัน หรือ สามีภรรยาที่จดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมาย เรียกว่า หนังสือรับรองค่าใช้จ่าย Sponsor Letter
  • ระบุชื่อเจ้าของบัญชี ต้องสะกดชื่อ – สกุล ให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต และบุคคลที่พร้อมทั้งถ่ายสำเนาสมุดบัญชี เอาไว้ด้วย
  • ขอวีซ่ายุโรป ต้องมีเงินในบัญชีเท่าไหร่ ทางธนาคารจะเป็นฝ่ายพิจารณาความเหมาะสมให้กับคุณว่า เมื่อยื่นไปแล้วจะผ่านหรือไม่

สะดวกสบายได้อย่างเหนือกว่าใคร ถ้าคุณเลือกใช้บริการในการทำประกันการเดินทางจากซิกน่า ในทุกเรื่องที่คุณสงสัยและยังไม่มั่นใจสถานะทางการเงินของตนเอง อาจจะเพราะว่าได้ยินได้ฟังจากที่อื่นมาว่าต้องมีเงินขั้นต่ำ 6 หลัก 7 หลัก อย่าเพิ่งถอดใจไปว่าน่าจะไม่ผ่าน โดยเฉพาะการขอวีซ่ายุโรป ต้องมีเงินในบัญชีเท่าไหร่แบบขอวีซ่ากลุ่มประเทศเชงเก้นนั้น เป็นแบบระยะสั้น ควรจะยื่นไปก่อน แม้ว่าจะมีอยู่จำนวนไม่ถึง 6 หลักก็ตาม พร้อมกับกรมธรรม์การเดินทางจากซิกน่า เชื่อว่าต้องผ่าน แต่ถ้าหากไม่ผ่านทางบริษัทซิกน่ายินดีคืนเบี้ยประกันให้กับคุณทั้งหมด ตามเงื่อนไขที่คุณจะไม่เสียประโยชน์ใด ๆ เลือกเดินทาง เลือกทำประกันการเดินทางจากซิกน่า เรื่องขอวีซ่ายุโรป ต้องมีเงินในบัญชีเท่าไหร่ไม่ใช่เรื่องน่ากังวลใจเลยจริง ๆ

หากอยากไป เที่ยว ส วิ ส ด้วย ตัว เอง อย่าลืมเตรียม เอกสาร ขอ วีซ่า เชง เก้น ให้พร้อมสำหรับการเดินทาง