เอกสาร ขอ วีซ่า เช ง เก้ น ต้องเตรียมอะไรบ้าง

ก่อนวางแผนไปเที่ยวยุโรป มาเก็บข้อมูล เอกสาร ขอ วีซ่า เช ง เก้ น ก่อนออกเดินทางกันดีกว่า

ยุโรป ดินแดนที่เป็นความใฝ่ฝันของนักท่องเที่ยวหลายชนชาติ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวคนไทยอย่างเราที่ในชีวิตหนึ่งก็อยากจะไปสัมผัสวัฒนธรรมต่างแดนและสถานที่ท่องเที่ยวสวย ๆ ในประเทศแถบยุโรปให้ได้สักครั้ง ซึ่งการไปท่องเที่ยวยุโรปนั้นต้องทำการยื่นขอวีซ่าเพราะเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวในยุโรปมาก นักท่องเที่ยวที่ได้ทำการบ้านมาอาจพอทราบอยู่บ้างว่าการไปประเทศในแถบยุโรปนั้น สามารถใช้วีซ่าเชงเก้น (Schengen) ในการผ่านทางได้ ซึ่งบางคนก็บอกว่าการเตรียม เอกสาร ขอ วีซ่า เช ง เก้ น นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย

แต่ก่อนที่จะเกิดความกังวลไปก่อน มาทำความรู้จักกับ วีซ่าเชงเก้น ว่ามีรายละเอียดอะไรบ้างกันก่อนดีกว่า

วีซ่าเชงเก้น (Schengen Visa) เป็นวีซ่าสำหรับกลุ่มประเทศในโซนยุโรป ที่คุณสามารถเดินทางเข้า-ออกได้อย่างเสรี ภายใน 26 ประเทศที่อยู่ในกลุ่มเชงเก้นที่มีนโยบายร่วมกัน โดยมีจำนวน 22 ประเทศที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรป ได้แก่ เดนมาร์ก ออสเตรีย เบลเยี่ยม เอสโตเนีย สาธารณรัฐเชก ฝรั่งเศส เยอรมนี ฟินแลนด์ กรีซ อิตาลี ฮังการี แลตเวีย ลิธัวเนีย มอลตา ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ โปรตุเกส โปแลนด์ สโลวัก สเปน สโลวีเนียและสวีเดน และอีก 4 ประเทศนอกสหภาพยุโรป คือ ไอซ์แลนด์ นอร์เวย์ สวิตเซอร์แลนด์ และลิกเตนสไตน์ ซึ่งวีซ่าเชงเก้น เป็นวีซ่าสำหรับการเดินทางระยะสั้น ไม่เกิน 90 วัน และขอล่วงหน้าได้ไม่เกิน 3 เดือน เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปยุโรปแล้วเข้า – ออกหลายประเทศต่อเนื่องกันในทริปเดียว ไปเที่ยวทั้งทีก็เอาให้คุ้มไปเลยค่ะ

สำหรับเอกสาร ขอ วีซ่า เช ง เก้ น จะต้องเตรียมเอกสารทุกอย่างให้ครบถ้วนก่อนนำไปยื่นวีซ่า เพื่อลดความกังวลและเพิ่มความมั่นใจว่าเราจะสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวยุโรปได้อย่างสนุกสนาน ซึ่งการเตรียมเอกสาร ขอ วีซ่า เช ง เก้ นนั้นก็จะต้องเตรียมหลักฐานส่วนตัวที่สำคัญต่าง ๆ ที่สามารถยืนยันตัวตนกับทางสถานทูตได้ชัดเจน รวมถึงหลักฐานแสดงความจำนงในการเดินทางไปท่องเที่ยว อย่าง ตั๋วเครื่องบิน ใบจองโรงแรมหรือที่พัก แผนการเดินทางท่องเที่ยวฉบับย่อ เป็นต้น

นอกจากนี้ ประกันการเดินทางก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญเช่นกัน โดยการเลือกซื้อประกันการเดินทางที่เชื่อถือได้ โดยจะต้องมีวงเงินคุ้มครอง ไม่น้อยไปกว่า 1,500,000 บาท หรือ 30,000 ยูโร และสามารถคุ้มครอง ค่ารักษาเจ็บป่วย อุบัติเหตุฉุกเฉินสำหรับการเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำทางการแพทย์ตลอด 24 ชั่วโมง ครอบคลุมการคุ้มครองเกี่ยวกับการเดินทางเช่นกระเป๋าหาย หรือ ไฟลท์ดีเลย์อีกด้วย

ผู้ที่กำลังจะออกเดินทางควรศึกษารายชื่อบริษัทประกันที่สถานทูตแต่ละประเทศยอมรับ อย่างเช่น ประกันภัยจากซิกน่า เป็นต้น เมื่อได้รู้รายละเอียดของวีซ่าเชงเก้นทั้งหมดแล้ว ก็อย่าลืมศึกษาขั้นตอนการเตรียมเอกสาร ขอ วีซ่า เช ง เก้ น และการเตรียมตัวก่อนไปยื่นวีซ่าให้พร้อมด้วยนะ