เอกสารขอวีซ่าอังกฤษ ที่ต้องเตรียม

อังกฤษ ประเทศในฝันของใครหลายคนที่อยากไปเยือนสักครั้งในชีวิต ประเทศอังกฤษเป็นประเทศที่อยู่ในทวีปยุโรป เป็นหนึ่งในประเทศยอดฮิตที่มีนักท่องเที่ยวจากนานาประเทศไปเยือนมากที่สุด ด้วยความที่เป็นประเทศที่เก่าแก่ และมีวัฒนธรรม และบ้านเมืองที่สวยงาม มีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลกมากมาย จึงเป็นที่หมายปองของนักท่องเที่ยวจากหลาย ๆ ประเทศ รวมถึงนักท่องเที่ยวชาวไทยด้วย แต่การจะเข้าไปท่องเที่ยวประเทศอังกฤษได้นั้นจำเป็นต้องขอวีซ่า ซึ่งหลายคนมักกังวลเดี่ยวกับเรื่อง เอกสารขอวีซ่าอังกฤษแล้วถ้าอยากไปเที่ยวประเทศอังกฤษ ต้องเตรียม เอกสารขอวีซ่าอังกฤษ ยังไงบ้างนะให้ผ่านง่ายไร้ปัญหา

เอกสารขอวีซ่าอังกฤษ ที่ไม่ควรพลาด

  • แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าอังกฤษ ซึ่งคุณสามารถเข้าไปกรอกข้อมูลออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ของสถานทูตอังกฤษ
  • หนังสือเดินทาง ( Passport )โดยต้องมีอายุคงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน
  • เอกสารยืนยันตัวตน สำเนาบัตรประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้าน
  • เอกสารทางการเงินต่าง ๆ สมุดบัญชีเงินฝากรวมถึง statement ย้อนหลัง 6 เดือน
  • หลักฐานการทำงาน จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) จดหมายการลาหยุด หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ ( กรณีเป็นเจ้าของธุรกิจ ) จดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา
  • ใบจองตั๋วเครื่องบิน หลักฐานการจองที่พัก หรือ ตั๋วการเดินทาง แผนการเที่ยวต่าง ๆ
  • กรณีมีการเชิญหรือไปเยี่ยมญาติ ต้องมีหนังสือหรือจดหมายเชิญ ที่ระบุถึงเหตุผลในการเชิญ และความสัมพันธ์ระหว่างผู้เชิญและผู้ถูกเชิญอย่างละเอียด หรือ เอกสารรับรองที่พัก เป็นต้น
  • ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า

เตรียมเอกสารขอวีซ่าอังกฤษเสร็จแล้ว อย่าลืมซื้อประกันการเดินทางต่างประเทศติดตัวไปด้วยนะ

        นอกจากเตรียมเอกสารขอวีซ่าอังกฤษแล้ว อย่าลืมซื้อ ประกันการเดินทางต่างประเทศ ดี ๆ ติดตัวไปด้วยนะ โดยเฉพาะถ้ามีแผนที่จะไปเที่ยวประเทศอื่น ๆ ด้วย ประกันการเดินทางต่างประเทศเป็นสิ่งที่คุณจำเป็นต้องมีเพื่อใช้ยื่นขอวีซ่าเชงเก้น ซึ่งประเทศอังกฤษเป็น 1 ในประเทศที่ในเครือการขอวีซ่าเชงเก้น โดยทางวีซ่าเชงเก้นมีนโยบายการใช้วีซ่าร่วมกัน หากคุณได้วีซ่านี้แล้ว จะสามารถใช้เดินทางเข้าออกประเทศในโซนยุโรปได้ถึง 26 ประเทศที่ ซึ่งการขอวีซ่าเชงเก้น จะต้องยื่นขอประกอบกับเอกสาร ประกันการเดินทางต่างประเทศ โดยเลือกบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือ ได้รับการรับรองจากสถานฑูต ครอบคลุมทุกระยะการเดินทาง รวมถึงมาจากบริษัทที่น่าเชื่อถือด้วย อย่างเช่นประกันการเดินทางต่างประเทศของบริษัทซิกน่า ที่เค้ามีแผนประกันที่ครอบคลุมกับทุกระยะการเดินทางของคุณ ตั้งแต่ออกจากบ้าน เมื่ออยู่สนามบิน ขณะอยู่บนเครื่อง จนจบทริป มีให้เลือกทั้งแบบรายเที่ยวสำหรับคนที่เดินทางไม่บ่อย หรือจะเลือกเป็นแบบรายปีสำหรับคนที่มีแผนเดินทางบ่อย ๆ ก็ได้ เพราะเพียงซื้อประกันการเดินทางต่างประเทศแค่ครั้งเดียวแต่สามารถใช้เดินทางได้ไม่จำกัดจำนวน