เอกสาร ขอ วีซ่า เช ง เก้ น เตรียมดีก็ไปยุโรปไว

ถ้าคุณมีแผนจะไปเที่ยวโซนยุโรป การที่เราจะไปทั้งทีนานๆครั้งก็คงไม่ได้อยากไปประเทศเดียว เพราะทางยุโรปนั้นมีประเทศที่น่าไปมากมาย  แต่สิ่งสำคัญที่จะช่วยให้คุณสามารถทำเช่นนั้นได้ก็คือคุณจะต้องได้วีซ่าเชงเก้น (Schengen Visa) ซึ่งวีซ่านี้สามารถใช้ร่วมกันในกลุ่มประเทศเชงเก้นซึ่งประกอบด้วยประเทศในทวีปยุโรป 26 ประเทศ ซึ่งหากคุณไม่อยากพลาดการได้รับการอนุมัติวีซ่าคุณจะต้องเตรียม เอกสาร ขอ วีซ่า เช ง เก้ น ให้ถูกต้องเรียบร้อย  พร้อมแนบประกันการเดินทางที่ได้มาตรฐานสากล ดังนั้นเรามารู้จัก วีซ่าเชงเก้นเบื้องต้นกันก่อนดีกว่า

วีซ่าเชงเก้น (Schengen Visa) เป็นวีซ่าที่ใช้สำหรับการเดินทางระยะสั้น ไม่เกิน 90 วัน ขอล่วงหน้าได้ไม่เกิน 3 เดือน สำหรับกลุ่ม 26 ประเทศในแถบยุโรปที่สามารเดินตัวปลิวเข้า -ออกข้ามพรมแดนระหว่างกันได้อย่างสบายๆ โดยไม่ต้องตรวจวีซ่าที่ชายแดนของแต่ละประเทศอีก หรืออาจมีตามสถานการณ์ ทั้งหมดนี้อยู่ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการตกลงเชงเก้น (Schengen Agreement) ไม่มีอะไรต้องกังวลเลย บางที 3-7 วันทำการ ก็ได้รับเล่มคืนแล้ว โดย 26 ประเทศเชงเก้นได้แก่ ในจำนวน 22 ประเทศที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรป ได้แก่ ออสเตรีย เบลเยี่ยม สาธารณรัฐเชก เดนมาร์ก เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซ ฮังการี อิตาลี แลตเวีย ลิธัวเนีย ลักเซมเบิร์ก มอลตา เนเธอร์แลนด์ โปแลนด์ โปรตุเกส สโลวัก สโลวีเนีย สเปน และสวีเดน  และจำนวน 4 ประเทศนอกสหภาพยุโรป ได้แก่ นอร์เวย์ ไอซ์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ และลิกเตนสไตน์

ประกันการเดินทาง  เป็นอีกหนึ่ง เอกสาร ขอ วีซ่า เช ง เก้ น ที่มีความจำเป็น โดยในตอนซื้อคุณจะต้องระบุประเทศที่คุณจะไปให้ครบทุกประเทศ  รวมถึงระยะเวลาไป-กลับนับตั้งแกต่วันที่ออกเดินทาง  และมีวงเงินคุ้มครองตามที่สถานฑูตกำหนด ซึ่งเราขอแกนะนำให้ใช้ประกันการเดินทางของ Cigna Schengen ซึ่งเป็นบริษัทประกันที่ได้มาตรฐาน โดยมีแผนคุ้มครองให้คุณได้เลือกถึง 3 แผนซึ่งคุณสามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ตารางเปรียบเทียบแผนประกันที่เว็บไซต์ของบริษัทได้ตลอด 24 ชม.  ประกับของ Cigna ยังจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้คุณในกรณีฉุกเฉินโดยที่คุณไม่ต้องสำรองจ่าย

  ทั้งทีนอกจากคุณจะต้องเตรียม เอกสาร ขอ วีซ่า เช ง เก้ น ให้พร้อม นี่คือสิ่งที่คุณควรให้ความสำคัญก่อนไปยื่นวีซ่า ประกอบด้วย

  1. วัน เวลาในการขอยื่นวีซ่า ซึ่งคุณจะต้องเช็ควันที่ เวลาแกละประเทศที่เราจะยื่นวีซ่าให้ดีว่าเป็นแกบบจองล่วงหน้าหรือต่อคิวที่หน้างานได้เลย
  2. เวลาที่ใช้พิจารณา ซึ่งส่วนมากจะใช้เวลาประมาณ 15 วันทำการ
  3. สถานที่ยื่นวีซ่า คุณควรศึกษากฎกติกาให้ดีเพราะแกต่ละที่ก็ไม่เหมือนกัน
  4. ค่าธรรมเนียม เป็นสิ่งที่คุณไม่ควรลืมเพื่อไม่ทำให้เสียเวลา ซึ่งจะอยู่ที่ประมาณ 60 ยูโร
  5. จำนวนวันที่ได้วีซ่า ซึ่งหากไม่ได้เป็นการขอแกบบ multiple คุณจะได้วันเท่ากับจำนวนวันที่ขอ

ซึ่งหากคุณเตรียมเอกสาร ขอ วีซ่า เช ง เก้ นพร้อมทำทุกอย่างถูกต้องตามขั้นตอนก็ไม่ต้องเกรงว่าวีซ่าของคุณจะไม่ผ่าน ซึ่งโดยส่วนมากจะได้รับการอนุมัติและได้ไปเที่ยวสมใจ   สำหรับบางคนการเอกสาร ขอ วีซ่า เช ง เก้ นอาจไม่ใช่ปัญหาใหญ่เพราะเคยมีประสบการณ์มาก่อนแล้ว

นอกเหนือจากเรื่องการเตรียมเอกสาร ขอ วีซ่า เช ง เก้ น แล้วเรื่องการเดินทางท่องเที่ยวยุโรปของคุณควรมีการวางแผนท่องเที่ยวให้ดี เพราะวีซ่าเชงเก้นนี้คุณสามารถใช้เดินทางเข้าออกประเทศต่าง ๆ ในยุโรปได้ถึง 26 ประเทศ ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วสามารถใช้นั่งรถไฟผ่านข้ามพรมแดนไปได้เลย ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางได้มาก  หากคุณเตรียมการได้ดี การเดินทางมาเที่ยวยุโรปครั้งนี้ของคุณจะเป็นประสบการณ์ที่คุ้มค่า เป็นประสบการณ์ที่คู่ควรที่สักครั้งหนึ่งต้องมีในชีวิต