เอกสาร ขอ วีซ่า เช ง เก้ น มีอะไรบ้าง

เอกสาร ขอ วีซ่า เช ง เก้ น แค่เตรียมให้ดี ก็แพ็คกระเป๋าพร้อมออกเดินทางได้เลย!

ในยุคปัจจุบันที่คนมักจะใช้วันหยุดไปกับการออกเดินทางท่องเที่ยว ค้นหาประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อน บางคนก็ไปค่อย ๆ เริ่มจากประเทศโซนเอเชีย แต่บางคนก็เลือกที่จะเดินทางไปยังประเทศที่อยู่เกือบอีกซีกโลกหนึ่ง อย่างประเทศในโซนยุโรป เพราะแต่ละประเทศก็มีเอกลักษณ์ที่งดงามแตกต่างกันออกไป แต่ในการที่จะไปท่องเที่ยวยุโรปได้นั้น จะต้องคำนึงถึงเรื่อง เอกสาร ขอ วีซ่า เช ง เก้ น เพื่อทำการยื่นเรื่องต่อสถานทูตและได้รับวีซ่าเชงเก้น (Schengen) เป็นใบเบิกทางในการเข้า-ออกภายใน 26 ประเทศในกลุ่มเชงเก้นกันก่อน

ขั้นตอนในการเตรียมเอกสารขอวีซ่าเชงเก้น (Schengen Visa) มีอะไรบ้าง

  1. แบบฟอร์มคำร้องยื่นขอวีซ่า สามารถดาวน์โหลด ได้จากเว็ปไซต์ของสถานทูตในประเทศที่คุณจะไปเป็นหลัก
  2. พาสปอร์ตตัวจริง ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 3 เดือนจากวันที่เดินทางกลับ และพาสปอร์ตควรมีที่ว่างอย่างน้อย 2 หน้า
  3. รูปถ่าย 2 ใบ ขนาด 2 นิ้ว ฉากหลังสีขาว โดยถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ไม่ผ่านการปรับแต่งรูปภาพใดๆ ทั้งสิ้น
  4. หนังสือรับรองการเงินจากธนาคาร หรือเอกสารที่แสดงถึงรายได้ของผู้ขอวีซ่าช่วง 6 เดือนย้อนหลัง
  5. หนังสือรับรองการทำงาน เป็นภาษาอังกฤษ และเอกสารมีอายุไม่เกิน 1 เดือน
  6. เอกสารสำเนาการจองที่พักและตั๋วโดยสาร ไม่ว่าจะเป็น เครื่องบิน รถไฟ ฯลฯ ใช้แค่หลักฐานการจองก็พอ ดังนั้น ควรใช้บัตรเครดิตจองไปก่อน อย่าเพิ่งซื้อก่อนได้วีซ่า เผื่อมีการเปลี่ยนแปลง
  7. แผนการเดินทาง บันทึกให้ละเอียดว่าจะมีการเดินทางเข้า – ออก ประเทศใดบ้าง โดยอาจเขียนเป็นรายวันว่า ไปประเทศใด เข้าพักที่ไหน เดินทางอย่างไร ขอละเอียดสุดๆ เลยจ้า
  8. ประกันการเดินทาง ที่มีวงเงินคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลอย่างน้อย 30,000 ยูโร หรือประมาณ 1,300,000 บาทขึ้นไป ประกันการเดินทางต้องครอบคลุมตลอดทั้งช่วงของการเดินทาง เช่น อุบัติเหตุฉุกเฉิน ค่ารักษาพยาบาล ทรัพย์สินส่วนตัวสูญหาย เป็นต้น และควรเลือกบริษัทประกันที่สถานทูตแต่ละประเทศยอมรับ อย่างเช่นประกันภัยจากซิกน่า เป็นต้น

ถ้าหากได้เตรียมเอกสาร ขอ วีซ่า เช ง เก้ น ต่างๆ ข้างต้นนี้อย่างครบถ้วนแล้ว ก็สบายใจไปได้เยอะเลยค่ะ ว่าการยื่นขอวีซ่าเชงเก้นในครั้งนี้ของคุณจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป เพียงแค่ต้องเตรียมเอกสารสำคัญเหล่านี้ให้ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อให้ทางสถานทูตมั่นใจได้ว่าคุณมีความประสงค์จะเดินทางไปท่องเที่ยวและกลับมายังภูมิลำเนาเดิมอย่างแน่นอน เท่านี้ คุณก็จะสามารถแพ็คกระเป๋ารอไปเที่ยวยุโรป ดินแดนในฝันของใครหลาย ๆ คนได้ทันทีเลยค่ะ