ขอวีซ่าเยอรมัน ให้ผ่านฉลุย

เยอรมัน เป็นอีกหนึ่งประเทศในแถบยุโรป ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่ไปเยี่ยมชมความงามของประเทศ มีภาพของความทันสมัย ก้าวหน้าด้วยเทคโนโลยี คนเยอรมันมีการพัฒนาในทุกๆ แต่ก็ยังคงความโดดเด่นเอกลักษณ์ของตนเองไว้ อีกทั้งยังเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ ที่ล่อตาให้นักท่องเที่ยวทั่วทุกมุมโลก อยากจะไปเห็นความสวยงามของเยอรมันด้วยตัวเองสักครั้งในชีวิต อย่างเช่น ปราสาทนอยชวานชไตน์ประสาทเทพนิยายที่เป็นต้นแบบของ ปราสาทเจ้าหญิงนิทราในสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ ยังไม่รวมแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามและอุดมสมบูรณ์ มีทะเลสาบที่น้ำใสอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ เยอรมันจึงเป็นอีกหนึ่งประเทศในฝันของใครหลาย ๆ คนที่อยากจะมาเที่ยวเยือน เราจึงไม่พลาดที่จะมาเผยเคล็ดลับในการ ขอวีซ่าเยอรมัน เพื่อให้คุณสามารถผ่านขั้นตอนต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย เรามาดูกันดีกว่าว่าขอวีซ่าเยอรมันต้องเตรียมพร้อมอะไรกันบ้าง

  1. ศึกษารายละเอียดการ ขอวีซ่าเยอรมัน ให้ดี เพราะทุกขั้นตอนถือว่ามีผลต่อการออกวีซ่าทั้งหมด อย่างกรณีที่คุณจะไปเยอรมันเพียงประเทศเดียวก็สามารถขอที่สถานฑูตเยอรมันในไทยได้เลย แต่ถ้าคุณวางแผนจะไปหลายประเทศให้ยื่น เอกสารขอวีซ่าเชงเกน แทน ที่สามารถใช้วีซ่านี้เข้าประเทศอื่น ๆ ในแถบยุโรปได้ถึง 26 ประเทศ โดยเงื่อนไขมีอยู่ว่าหากพำนักที่ไหนนานสุดให้ขอวีซ่าประเทศนั้น แต่หากไปหลาย ๆ ประเทศโดยมีวันพำนักเท่ากันให้ขอวีซ่าของประเทศแรก
  2. เตรียมเอกสารในการ ขอวีซ่าเยอรมัน ให้พร้อม ไม่ว่าจะเป็นเอกสารส่วนตัวอย่าง หนังสือเดินทางฉบับจริง, รูปถ่ายแบบไบโอเมตริก 2 ใบ ขนาด 35×45 , แบบฟอร์มคำร้องต่าง ๆ ซึ่งคุณสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของสถานฑูต และเอกสารประกอบคำร้องต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น หลักฐานการจองโรงแรม/ที่พัก และ เที่ยวบิน และ สมุดบัญชีแสดงความเคลื่อนไหวทางการเงินย้อนหลัง 3 เดือน เพื่อแสดงถึงฐานะการเงินและความพร้อมที่จะไปพำนักที่เยอรมัน รวมถึงเอกสารแสดงภาระและหน้าที่รับผิดชอบที่ประเทศไทยด้วย
  3. เตรียมตัวให้พร้อมในการสัมภาษณ์เพื่อ ขอวีซ่าเยอรมัน ซึ่งจะมีการนัดหมายล่วงหน้า คุณควรเตรียมตอบคำถามให้แม่นยำและตรงตามเอกสารที่เตรียมไว้ คุณสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์มาแล้ว หรืออ่านตามสื่อออนไลน์ที่ได้มีการแชร์ประสบกานณ์เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับคุณ

เอกสารที่สำคัญอีกฉบับหนึ่งคือการทำประกันภัยการเดินทาง ที่ได้รับการยอมรับจากสถาณฑูต อย่างเช่น ประกันภัยการเดินทางจากซิกน่าประกันภัย เพื่อแสดงความน่าเชื่อถือและแผนฉุกเฉินรองรับกรณีที่คุณเจ็บป่วยและได้รับอุบัติเหตุ ซึ่งบริษัทประกันต้องได้รับความไว้วางใจจากประเทศเยอรมันด้วย อย่างแผนประกันการเดินทางของ Cigna Schengen ที่พร้อมจะเคียงข้างดูแลคุ้มครองคุณในการเดินทาง ไม่จำเป็นต้องสำรองจ่ายหากต้องทำการรักษาพยาบาลและสามารถนำไปยื่นขอวีซ่าได้อย่างมั่นใจ เพราะเป็นอีกหนึ่งบริษัทประกันชั้นนำที่ต่างประเทศไว้วางใจ