เที่ยวต่างประเทศที่ไหนดี ลอนดอน

เตรียม เอกสารขอวีซ่าอังกฤษ อย่างไร Cigna ประกันภัยมีคำตอบ

อยากให้วันหยุดที่จะมาถึงเป็นวันหยุดที่แสนพิเศษ เที่ยวในประเทศก็ไปมาหลายที่ หยุดนี้อยากพาตัวเองและคนรู้ใจไปสัมผัสกับสถานที่พิเศษแถบยุโรปดูบ้าง แต่ก็ไม่รู้ว่า ประกันการเดินทางต่างประเทศ เราขอแนะนำประเทศอังกฤษ เมืองที่หลาย ๆ คนใฝ่ฝันที่จะมาเยือนสักครั้ง มาถ่ายรูปกับสถานที่ทางประวัติศาสตร์สัมผัสกับความพิเศษของที่นี่ ความโรแมนติก และความงดงามของสถาปัตยกรรมที่มีเฉพาะที่นี่เท่านั้น แต่แน่นอนว่าเรื่องของขั้นตอนในการจัดเตรียม เอกสารขอวีซ่าอังกฤษ นั้นก็ทำให้กังวลใจได้มากเลยทีเดียว วันนี้เรามีคำแนะนำดี ๆ มาช่วยให้เห็นภาพการขอวีซ่าอังกฤษชัดเจนมากขึ้น และใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการได้เลย

แรกเริ่มต้องเข้าไปที่เว็บไซต์ ที่เป็นศูนย์สำหรับการยื่นคำร้องขอวีซ่าสำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปยังสหราชอาณาจักร กรอกแบบฟอร์มออนไลน์ นัดหมายวันยื่นเอกสารซึ่ง เอกสารขอวีซ่าอังกฤษ ที่ต้องจัดเตรียมดังนี้

เอกสารขอวีซ่าอังกฤษ ลอนดอน

 1. หนังสือเดินทาง (Passport) เล่มจริง มีวันเดินทางเหลือตลอดการเดินทาง อย่างน้อย 6 เดือน พร้อมสำเนา 1 ชุด
  2. ใบสมัครคำร้องขอวีซ่า
  3. ใบนัดหมาย (Appointment) ที่ได้จองคิวไว้กับ VFS UK
  4. ใบเสร็จค่าธรรมเนียมวีซ่า เพื่อใช้ยืนยันการชำระเงินค่าธรรมเนียมวีซ่าแล้ว
  5. รูปถ่ายหน้าตรงที่มีพื้นหลังขาวไม่มีลวดลาย ขนาด 45×35 มิลลิเมตร (หรือขนาดประมาณ 2 นิ้ว x 2 นิ้ว) ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป
  6. สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน ทะเบียนสมรส หรือใบหย่า ใบเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล
  7. เอกสารรับรองการทำงาน
  8. หลักฐานทางการเงิน
  9. ข้อมูลและแผนการเดินทางท่องเที่ยว
  10. ใบจองตั๋วเครื่องบิน ระบุรายละเอียดผู้เดินทางและวันเดินทางไป-กลับ โดยชัดเจน
  11. หลักฐานการจองโรงแรมที่พักตลอดการเดินทาง
  12. กรณีไปเยี่ยมและพักอาศัยอยู่กับญาติ ต้องออกจดหมายเชิญ ระบุข้อมูลชัดเจน
  13.ประกันการเดินทางต่างประเทศ วงเงินขั้นต่ำ 2,000,000 บาท
  14.โปรดระบุ เบอร์โทรศัพท์ เบอร์ที่ทำงาน บ้าน มือถือ อย่างชัดเจนเพื่อในการขอวีซ่า

เมื่อเตรียมเอกสารครบก็เข้าไปยื่นขอวีซ่าตามวันที่นัดหมาย อาจใช้เวลาทำการประมาณ 15 วันเพื่อขออนุมัติ หลังจากวีซ่าผ่านก็รอรับเล่มพาสปอร์ตที่จะส่งคืนกลับมาทางไปรษณีย์ได้เลย

เที่ยวต่างประเทศที่ไหนดี ประเทศอังกฤษก็เป็นอีกทางเลือกที่ดีสำหรับทุกคน เรื่องการขอวีซ่าเป็นเรื่องง่ายเพียงเตรียมเอกสารให้พร้อม ศึกษาและทำตามขั้นตอนที่ถูกต้องรับรองผ่านแน่นอน ที่สำคัญอย่าลืมซื้อ ประกันการเดินทางต่างประเทศ ให้วงเงินคุ้มครองใช้ยื่นขอวีซ่า และเพิ่มความอุ่นใจแม้เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุ เจ็บป่วย ก็เข้ารักษาได้อย่างสบายใจ เลือกซื้อเลยทั้งแบบรายเที่ยวและรายปี ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ www.cigna.co.th