เอกสารขอวีซ่าเชงเก้น ท่องเที่ยวอย่างสบายใจ

ไม่ว่าใครก็อยากไปเยือนประเทศยุโรป แต่สิ่งที่ทุกคนต้องคำนึงหากจะไปเยือนประเทศยุโรป คือการทำความรู้จักและการศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับประเทศนั้น ๆ ให้เข้าใจก่อน เช่นหากเราต้องการไปท่องเที่ยวเยอรมันก็ต้อง ขอวีซ่าเยอรมัน แต่หากเราต้องการไปท่องเที่ยวให้หลากหลายประเทศในยุโรป เราสามารถใช้การขอวีซ่าเชงเก้นเพื่อเข้าไปท่องเที่ยวหลากหลายประเทศในยุโรปได้ ซึ่งวีซ่าเชงเก้นถือเป็นข้อกำหนดร่วมกันในการเข้า-ออกประเทศสมาชิกของกลุ่ม มีจำนวนถึง 26 ประเทศแถบยุโรป คุณจะไม่สนใจไม่ได้เลยจริง ๆ เพราะว่าอาจจะทำให้เสียโอกาส เสียเวลา เสียเงินโดยใช่เหตุ แล้วช่วงเวลาของการพักผ่อนของคุณก็เสียไปโดยเปล่าประโยชน์ ทริปเที่ยวอาจจะต้องถูกเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหัน ถ้าไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้น ควรเตรียม เอกสารขอวีซ่าเชงเก้น ให้พร้อมและตรงตามที่สถานทูตกำหนดน่าจะดีที่สุด

  1. กรอกใบคำร้อง เอกสารขอวีซ่าเชงเก้น โดย ดาวน์โหลด ได้จากเว็บไซต์ของสถานทูตในประเทศที่คุณจะไปและควรยื่นไม่เกิน 3 เดือนก่อนการเดินทาง และไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง
  2. พาสปอร์ต ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 3 เดือนจากวันที่เดินทางกลับและรูปถ่าย ขนาด 2 นิ้วจำนวน 2 รูป สีพื้นหลังควรเป็นสีขาว หรือสีอ่อน ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ต้องไม่ปรับแต่งรูป
  3. หนังสือรับรองจากธนาคาร หรือเอกสารที่แสดงถึงรายได้ของผู้ขอวีซ่าช่วง 6 เดือนย้อนหลัง
  4. หนังสือรับรองการทำงาน เป็นภาษาอังกฤษ และเอกสารมีอายุไม่เกิน 1 เดือน
  5. รายละเอียดที่เกี่ยวกับการเดินทาง การจองที่พัก ตั๋วโดยสารต่าง ๆ หนังสือเชิญจากบริษัท หน่วยงาน ที่ระบุวัตถุประสงค์อย่างชัดเจน มีส่วนช่วยให้การยื่นเอกสารขอวีซ่าเชงเก้นผ่านได้เช่นกัน ละเอียดได้มากที่สุด
  6. ประกันการเดินทางต่างประเทศ เพื่อความมั่นใจของเจ้าของประเทศที่คุณจะไปและความมั่นใจของคุณเอง อีกทั้งยังช่วยคุ้มครองคุณจะภัยอันตรายที่อาจเกิดขึ้น เป็นเอกสารขอวีซ่าเชงเก้นที่สำคัญฉบับหนึ่ง

ถ้าคุณยังไม่รู้ว่าจะเลือกกรมธรรม์ประกันการเดินทางจากที่ใด ขอให้ความมั่นใจกับซิกน่าประกันภัย เพราะได้รับการการันตีจากสถานทูตกลุ่มประเทศยุโรปเชงเก้นแน่นอน ยื่น เอกสารขอวีซ่าเชงเก้น เมื่อไหร่ผ่านได้ 100% ถ้าหากเกิดเหตุวีซ่าไม่ผ่าน ทางซิกน่าประกันภัยยังยินดีคืนเงินค่าเบี้ยประกัน อีกทั้งการคุ้มครองยังสามารถ เลือกได้ตามความพึงพอใจ คุ้มครองตั้งแต่ออกจากบ้าน อีกทั้งยังมีบริการพิเศษ ให้คำปรึกษาแนะนำทางการแพทย์ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ว่าคุณจะไป ขอวีซ่าเยอรมัน หรือวีซ่าอื่นๆในยุโรป ก็สามารถเลือกเพิ่มความอุ่นใจกับซิกน่าประกันภัยได้