ซื้อ ประกันการเดินทางต่างประเทศ แบบไหนดี

เป็นคนเดินทางบ่อย จะซื้อ ประกันการเดินทางต่างประเทศ แบบรายเที่ยวหรือรายปีดีกว่ากัน

                  เมื่อต้องเดินทางไปต่างประเทศทุกครั้ง การซื้อ ประกันการเดินทางต่างประเทศ เป็นสิ่งที่ทุกคนควรให้ความสำคัญและห้ามลืมอย่างเด็ดขาด เพราะเมื่อต้องเดินทางและต้องไปพักอาศัยในต่างแดน  ประกันการเดินทาง นี่แหละที่จะช่วยคุณในเรื่องค่าใช้จ่ายได้ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินและไม่คาดฝันได้ ไม่ว่าจะเป็นการป่วยไข้ ไม่สบาย หรือประสบอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง ประกันจะช่วยคุ้มครองและช่วยแบ่งเบาในเรื่องค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากต้องส่งตัวกลับมาเมืองไทย แน่นอนว่ามีประกันไว้ย่อมดีกว่าและให้ความช่วยเหลือได้มากกว่าเป็นแน่

แล้วซื้อ ประกันเดินทางต่างประเทศ แบบรายเที่ยวหรือ ประกันเดินทางรายปี แบบไหนดีกว่ากันนะ

  • ตรวจสอบตัวเองว่าเดินทางบ่อยแค่ไหน ข้อแรกคือต้องมาพิจารณาตัวเองกันว่าเป็นคนเดินทางบ่อยแค่ไหน หากปีนึงเดินทางต่างประเทศครั้งเดียวหรือ 2 ครั้ง การซื้อประกันต่างประเทศ แบบรายปีก็คงจะไม่คุ้มแต่ถ้าปีนึงต้องเดินทาง 3 ครั้งขึ้นไป เดินทางทุกเดือนหรือทุก 3 เดือนก็แน่นอนว่า การซื้อประกันแบบรายปีต้องคุ้มค่า ประหยัดและสะดวกกว่าการซื้อประกันแบบรายเที่ยวแน่นอน
  • ประเทศที่ไปต้องมีการยื่นขอวีซ่าหรือไม่ การซื้อประกันแบบรายปีสามารถเลือกซื้อได้ตามความประเทศจุดหมายปลายทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณต้องเดินทางไปประเทศที่จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าเกือบทุกครั้งอย่างเช่นประเทศในกลุ่มเชงเก้น การซื้อ ประกันภัยการเดินทาง แบบรายปีจะทำให้คุณสะดวกกว่า ไม่ต้องคอยมาซื้อประกันแบบรายเที่ยวทุกครั้ง ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบแล้ว ถึงแม้เบี้ยประกันต่อเที่ยวจะมีราคาถูก แต่เมื่อซื้อหลายครั้งเข้าก็มีราคาแพงกว่าการซื้อประกันแบบรายปีครั้งเดียวเสียอีก
  • เปรียบเทียบค่าเบี้ยประกัน เมื่อทราบจุดหมายปลายทางและตรวจสอบจำนวนครั้งสำหรับการเดินทางของตัวเองเรียบร้อยแล้ว ก็มาเปรียบเทียบค่าเบี้ยประกันรายปีแต่ละแผนว่าแผนไหนถึงจะเหมาะกับไลฟ์สไตล์ และการเดินทางของตัวเอง สำหรับคนที่ต้องการความคุ้มครองแบบครอบคลุมก็อาจจะซื้อความคุ้มครองแผนหลักควบคู่ไปกับแผนเสริมเพื่อให้มั่นใจในการเดินทางโดยเครื่องบินมากขึ้น หากเกิดเหตุการณ์คับขันโดนบอกเลื่อนไฟลท์ พลาดเที่ยวบิน เครื่องดีเลย์ซึ่งอาจมีผลกระทบกับงาน หรือในกรณีที่กระเป๋าสูญหายหรือเสียหาย เอกสารสำคัญสูญหาย ประกันก็มีเงินค่าชดเชยให้

แม้ว่าจุดหมายปลายทางประเทศที่คุณเดินทางคือ ประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่า  บริษัทประกันภัย Cigna ประกันภัยนำเสนอ ประกันเดินทางรายปี เพื่อให้คุณอุ่นใจได้ในทุกการเดินทาง สำหรับประกันรายปีจะเริ่มคุ้มครองตามวันที่กำหนดในการเดินทางตามเวลาประเทศไทยเป็นระยะเวลา 1 ปี พร้อมบริการข้อมูลและให้ความช่วยเหลือเพื่อประสานงานกับโรงพยาบาลทั่วประเทศกว่า 16,000 แห่งใน 200 ประเทศทั่วโลกผ่านทาง Cigna Travel Hotline ทำให้การเดินทางทุกครั้งของคุณ เดินทางได้อย่างสบายใจ ไม่ว่าประเทศปลายทางจะใกล้ อาทิ การไปเที่ยวญี่ปุ่นแบบประหยัด หรือการไปซื้อของฝากฮ่องกง หรือใช้ในการยื่นขอวีซ่า อย่างเช่นประเทศในเครือเชงเก้น เป็นต้น